“Toplumu Anlamak ve Anlatmak: Sosyal Bilimlerde Yöntem Arayışları”

Osman Savaşkan yürütücülüğündeki “Toplumu Anlamak ve Anlatmak: Sosyal Bilimlerde Yöntem Arayışları” başlıklı atölyede modern toplumu anlama yönünde çaba sarfetmiş düşünürler, yaklaşımlar ve yöntemler incelenecek. Devamı